Mesafeli Satış Sözleşmesi

Son güncellenme: 01/02/2024

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 1. ALICI; Hizmeti satın alan tüzel kişi/kurum

  AD- SOYAD:

  ADRES:

 2. SATICI; Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.

  FİRMA ÜNVANI: Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.

  ADRES: Talatpaşa Mah. Yaşarlı Cad. No:68 B Kağıthane/İstanbul

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. KONU

İşbu Sözleşme, yolcunun viptime.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Talatpaşa Mah. Yaşarlı Cad. No:68 B Kağıthane/İstanbul

Telefon: +905421346200

E-posta: [email protected]

4. HİZMET VE ÖDEME BİLGİLERİ

4.1 Sözleşme bedeli KDV dahil olarak hizmet detaylarında belirtilmiştir.

4.2 Bu sözleşme kapsamında aldığım veya alacağım transfer hizmeti için ödemelerimi İYZİCO hesabımda kayıtlı olan kredi kartımla Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.'nin tahsil etmesine izin veriyorum. Aynı zamanda, kredi kartı çekim işlemini gerçekleştirmeleri için Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.'nin yetkili olduğunu kabul ediyorum.

4.3 Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince ay atlamamak koşulu ile satın alındığı tarih dahil 7 gündür.

Ödeme Şekli Banka Kartı, Kredi Kartı, Banka Havalesi, Eft veya Araç İçinde Ödeme

5. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/HİZMETLER BİLGİLERİ

5.1 Hizmetin temel özelliklerini Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.’ne ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

5.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
Alıcı Tarafından Alınan Hizmet
Toplam:

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1 Kullanıcı, transfer hizmetini kredi kartı, banka kartı, banka havale, eft veya EFT ile ödemiş olması durumunda, hizmet sözleşmesine ait yazılı şartları kabul etmiş sayılır. Bu kabul, sözleşmenin yazılı olarak imzalanması gerektiği anlamına gelmese de ödeme işlemi yapıldığından sözleşmedeki şartların kullanıcı tarafından okunup anlaşıldığı ve kabul edildiği kabul edilir.

6.2 Yolcu’nun başta Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata uygun hareket etmek zorunda olduğu ve mevzuat çerçevesinde başta gereği emniyet kemeri takmak ve araç içerisinde güvenlik kurallarına uymak gibi her türlü kurallara uygun davranması zorunludur.

6.3 Kullanıcı, bu sözleşme kapsamında transfer hizmetinden yararlanmak için transfer saatinden en az 2 saat öncesine kadar rezervasyon yaptırmalıdır. Dini ve milli bayramlar, yılbaşı ve diğer resmî tatil günleri gibi özel günlerde, kullanıcının rezervasyon yapabilmesi için transfer saatinden en az 24 saat öncesine kadar rezervasyon yaptırması gerekmektedir. Kullanıcı, rezervasyonunu transfer saatinden en az 24 saat öncesine kadar iptal edebilir ve bu durumda, ödemiş olduğu hizmet bedeli iade edilir. Ancak, belirtilen sürelerin dışında yapılan rezervasyon iptallerinde hizmet bedeli iadesi yapılmaz.

6.4 Tüm yolculuk hizmetlerinde Yolcu’nun güzergâh değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Yolcu’nun belirlenen güzergâh arasında farklı bir lokasyona uğraması, bu lokasyonda bir süre beklenmesi talepleri kabul edilmez. VIP transfer hizmetinde, sözleşmede belirtilen güzergâh(lar) dışında talep edilen farklı nokta talepleri her farklı nokta için ücretlendirilir

6.5 Yolculuk hizmetleri sırasında, yolcunun güzergâh değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Yolcu, belirlenen güzergâh arasında olmayan bir noktaya uğramak veya orada bir süre beklemek istediğinde talebi kabul edilmez. VIP transfer hizmetleri için, sözleşmede belirtilen güzergahlar dışındaki farklı noktalara uğramak istendiğinde her farklı nokta için ayrı bir ücret talep edilir.

6.6 Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti., tüm değerlendirme yetkisi kendisine ait olacak şekilde transfer hizmeti için; yolcunun transfer hizmetini satın aldığı esnada belirlediği yolcu sayısı ve bagaj hacmine uygun araç tahsis etmek zorundadır. Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti. işbu Sözleşme konu hizmete tahsis edeceği tüm araçların ferdi kaza ve koltuk sigortalarının eksiksiz yaptırılmış olacağını, araçların periyodik bakımlarının süreleri içinde yaptırılmış olacağını, araç içinde bulunması zorunlu stepne, ilkyardım malzemesi, yangın söndürme tüpü, reflektör gibi malzemelerin mevcut olacağını kabul ve taahhüt eder. Transfer esnasında meydana gelebilecek herhangi bir trafik kazası ve sair başka bir sebeple, müşterinin bedenen veya madden zarara uğraması veya taşınan eşyanın zarar görmesi durumunda işbu zararlardan Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti. sorumlu olmayacaktır. Müşteri böyle bir durumda Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.'un Borçlar Kanunu'nun 66. maddesinden ve mevzuatın sair hükümlerinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak peşinen kabul ve beyan eder.

6.7 Yolcunun satın alım aşamasında bildirdiği yolcu ve bagaj bilgisinin Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti. tarafından kabul edilmesinin dışında, Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.'in kabul ettiği hadleri aşan yolcu veya bagaj araca kabul edilemez. Yolcu bu sebeple transfer hizmetinden vazgeçmesi halinde bedel iadesi yapılamaz.

6.8 Gereği halinde yolcu transferi gerçekleştirecek araç personeline hizmeti satın alan müşteri olduğunu, yasal mercilerce verilmiş kimlik belgeleriyle ve rezervasyon belgesiyle belgelemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen müşterinin transferi yapılmayacaktır. Ancak Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti., rezervasyon yapılan kredi kartı sahibinin Yolcu’nun bu hizmeti almasına muvafakat ettiğine kanaat getirirse Yolcu’yu bu hizmetten yararlandırabilir.

6.9 Transfer esnasında müşteri tarafından araç içinde unutulan bilumum eşyaların kaybından veya hasarından Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti. sorumlu değildir. Böyle bir durumda Yolcu Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti. çağrı merkezi ile iletişime geçmeli ve unutulan eşyanın bulunması halinde kendisine bildirilen adresten almalıdır.

6.10 Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti. transfer araçlarında bagaj olarak çuval, sandık, koli vb. kabul etmez. Yolcunun kişi başına en fazla 1 el çantası ve 1 adet valiz (El çantası 8 kg ağırlığında, yolcu beraberindeki valiz 32 kg ağırlığını geçmemelidir) bagaj hakkı vardır. Yolcu transfere konu bagaj içinde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, uyuşturucu, akıcı, kokucu, radyoaktif ve T.C. mevzuatınca taşınması ve bulundurulması yasak herhangi bir maddenin bulunmadığını kabul taahhüt ve beyan eder. Bagajlar içinde sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilirse söz konusu bagaj araç içine kabul edilmez. Ayrıca bu durumlarda yolcu, Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.’ne karşı herhangi bir nam altında hiçbir alacak veya hak talep edemez. Bagaj içinde; yukarıda sayılan maddelerin varlığının fark edilmesi durumunda durum Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti. tarafından derhal yetkili resmi mercilere bildirilecektir. Sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilmeyip; transfer esnasında aracın kolluk güçleri tarafından durdurulması ve aranmasıyla tespit edilirse; Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.’nin ve/veya herhangi bir kişinin bu sebeple uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan yolcu tarafından nakden ve defaten derhal karşılanacaktır.

6.11 Transfer araçlarımızda evcil hayvan transferleri diğer yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde güvenlikli bir kafes içinde rezervasyon sırasında ön bilgi verilerek yapılmaktadır. Sadece kedi köpek, küçük ötücü kuşlar evcil hayvan olarak taşınmaktadır.

Kafes ölçüleri maksimum 23*40*55 olmalıdır.

7.1 YOLCU HÜKÜMLERİ

7.1 18 yaşın altındaki çocukların transferi, yanlarında yetişkin refakatçileri olmadan veya ailesinin izni olmadan yapılmayacaktır.

7.2 Transfer güzergahında gişe, köprü ve paralı yol geçiş ücretleri yolcuya aittir.

7.3 Paylaşımlı transferler için satın alma işleminden sonra, hizmetin sunulacağı tarih ve saat ile ilgili olarak tahmini bir bilgi, transfere en geç 12 saat kala, yolcuyla e-posta veya telefon yoluyla paylaşılacaktır. VIP transfer hizmetinde ise, yolcu kendi tercih ettiği alınma ve bırakılma saatine göre hizmet alacaktır.

7.4 Belli bir noktadan havaalanına transferlerde; Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.’nin transfer için tahsis edilen aracın transfer saatinde belirlenen noktada bulunacağını beyan ve taahhüt eder. Yolcu’ya belirlenen transfer tarih ve saati öncesinde e-posta ve SMS ile bildirim yapılmaktadır. Yolcu’ya bildirimi yapılan transfer saatinden itibaren transfer aracının herhangi bir olağanüstü durum, beklenmeyen hal, mücbir sebep, sel, dolu, yağmur, trafik sıkışıklığı vb. nedenler dışında 20 (yirmi) dakikalık gecikmesi makul gecikme sayılacaktır. Site, toplu konut gibi transfer noktalarında; site güvenlik görevlilerinin aracın siteye girişini engellemeleri sebebiyle 20 (yirmi) dakikalık gecikme süresinin aşılması durumunda sorumluluk Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.'ne ait değildir. 20 (yirmi) dakikanın bu şekilde aşılması ve Yolcu’nun aracı beklememesi durumunda bedel iadesi yapılmaz. Yolcu transfer saatinde belirlenen noktada bagajlarıyla birlikte hazır bulunmak zorundadır. Yolcu’nun transfer saatinde transfer noktasında hazır bulunmaması halinde Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.'nin tahsis edilen araç yolcuyu 5 (beş) dakika beklemekle yükümlüdür. 5 (beş) dakika sonunda Yolcu’nun bagajlarıyla birlikte belirlenen noktaya ulaşmaması halinde aracın daha fazla bekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.’nin operasyon, çağrı merkezi ve şoförlerinin zaman bildirimleri taraflar için bağlayıcı olacaktır.

7.5 Rötar ya da herhangi bir sebeple 2 (iki) saati geçen beklemelerde, Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti.’nin havalimanında araç bekletme zorunluluğu ortadan kalkar. Paylaşımlı transferlerde Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti. tarafından uygun zaman ve araç müsaitliğine göre transfer gerçekleştirilir. VIP hizmette uygun araç Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti. tarafından tahsis edilerek hizmet gerçekleştirilir.

7.6 VIP Transfer rezervasyon esnasında belirtilmiş tahmini varış süresi trafik, hava koşulları ve diğer koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tahmini varış süresini aşması durumunda Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

7.7 Transfer noktasında araç şoförünün aracı terk ederek yolcu yanında, araca veya evine kadar refakat etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

7.8 Paylaşımlı transferlerde Transfer edilecek yolcu birlikte tekerlekli sandalye transferi de talep ediliyorsa bu husus Yolcu tarafından rezervasyon anında belirtilmelidir. Aksi taktirde herhangi bir gecikme ve/veya Yolcu’nun aracı binememesi gibi nedenlerle doğmuş ve/veya doğacak her türlü zarardan Yolcu sorumlu olacak Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti'nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olan fiziksel engelli Yolcu refakatçileri olmadan, tek başlarına seyahat edebilirler. Ancak kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan Yolcu bir refakatçi ile transfer edilebilir. Bu refakatçi için de gerekli rezervasyon yapılmalı ve ücreti ödenmelidir.

7.9 Türk bankalarına ait olmayan kredi kartınızla gerçekleştireceğiniz online bilet alımında, bankanız tarafından bilet ücretinize ek işlem ücreti yansıtılabilir. Detaylı bilgi için Yolcu’nun bankası ile görüşmesi gerekmektedir.

8. CAYMA HAKKI

8.1 Bu sözleşmede belirtilen sürelerin geçmesi ve/veya şartların yerine getirilmemesi durumunda, iptal hakkı kullanılamaz ve Joydeep Travel tarafından herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

8.2 Rezervasyon başlangıcından 1 gün önce yapılan iptallerde, ödemiş olduğunuz ücretin tamamı iade edilir.

8.3 Rezervasyon başlangıcından 12 saat öncesine kadar yapılan iptallerde, ödemiş olduğunuz ücretin yarısı iade edilir. Bunun dışında, iptal durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılmamaktadır

8.4 Eğer rezervasyonunuzu Joydeep Travel'ın resmi web sitesi üzerinden yapmışsanız, aynı zamanda çevrimiçi satış kanalları veya çağrı merkezi aracılığıyla da Rezervasyon Kodu ve kimlik bilgilerinizle değişiklik yapma veya rezervasyonunuzu iptal etme imkanınız bulunmaktadır.

8.5 Joydeep Travel, beklenmedik olaylar, mücbir sebepler, doğal afetler, dolu, sel, trafik kazası gibi durumlar nedeniyle rezervasyonu ve/veya transferi iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda herhangi bir kusur kendisine atfedilemezse ücret iadesi yapılmaz.

8.6 Yolcu, bu Sözleşme'deki yükümlülüklerini yerine getirmediği durumda ve/veya herhangi bir kusur veya ihmalinden kaynaklanan bir sebeple rezervasyon iptal edildiğinde ve/veya hizmeti almadığında, Joydeep Travel hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. Bu sebeple, hizmet ücretinin tahsili dışında Joydeep Travel'in tüm hukuki hakları saklı tutulmaktadır.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Yolcu, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini yolcudan talep edebilir ve her koşulda yolcunun borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

10. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

 1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
 2. Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
 3. Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

11. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Joydeep Travel Turizm Ticaret Ltd. Şti'nin, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede hizmeti satın alan yolcu tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.